• Byggarbetsmiljösammordnare
  Bas-P / Bas-U
  Alla företag som arbetar med bygg- och anläggningsarbeten måste enligt arbetsmiljölagen ha denna utbildnig med godkännt intyg.
 • ID06
  ID06 är ett sätt för branschen att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet är att förhindra svartarbete och ekonomisk brottslighet. ID-brickan bärs väl synlig av alla våra montörer.
 • Atlet
  För att få arbeta från en mobil arbetsplattform krävs att man har ett s.k. ”skylift-körkort”. Samtliga berörda på Calida har genomgått denna utbildning.
 • Byggnads
  Byggnads är det fackförbund som gäller för företag inom byggbranschen. Att vi är anslutna till Byggnads borgar för att vi följer de lagar och förordningar som gäller.
 • Sika
  För att få arbeta med härdplaster krävs att man genomgått utbildning på detta. Samtliga berörda på Calida har genomgått denna och har ett intyg på härdplastutbildning.
 • SP Sitac - ift Rosenheim
  CEAlla våra produkter är testade och godkännda enligt gällande EU-normer. Testerna har genomförts på SP i Sverige, eller Rosenheim i Tyskland, beroende på vilka produkter det är. Provningsförfarandet är dock detsamma på båda ställena. Man utför tester på vindlaster, isoleringsförmåga, hållbarhet etc. Produkterna är även CE-märkta.
 • Superföretag

  Bara 0,1 procent av alla företag blir det....

  Varje år utser Veckans Affärer tillsammans med analysföretaget Bisnode (f.d. PAR) ”årets superföretag”. Detta tas fram från en rad olika kriterier såsom tillväxt, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering m.m.

  2012 utsågs Calida till ett av Sveriges 317 "Superföretag 2012".

  2013 utsågs Calida till ett av Sveriges 366 "Superföretag 2013"